Program HYPO

Program HYPO

 Hyperaktivita, Hypoaktivita / Pozornost

 Pro děti ve věku 5 – 8 let

Pro koho je program HYPO 

Stimulační program HYPO ( Hyperaktivita, Hypoaktivita /  Pozornost ) je ucelený program  pro děti předškolního a raně školního věku k posílení percepčně-motorických a kognitivních funkcí včetně pozornosti. Hlavním cílem je posílení koncentrace pozornosti a psychomotorického tempa, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou kladeny na děti v 1.třídě základní školy.Je vhodný zejména pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a s poruchami pozornosti, pro děti, které si déle osvojují nové vědomosti a pracovní návyky, osvědčuje se i u dětí nezralých s odkladem školní docházky.

Autorkou je PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D. a kolektiv konzultantů.

O Programu

Program trvá 12 týdnů a spočívá v pravidelné práci dítěte s rodičem cca. 15 minut denně. Deset týdnů probíhá práce na jednotlivých lekcích, poslední dva týdny jsou určené k procvičování úkolů, které byly pro dítě obtížné. Úkoly  jsou každý týden zaměřeny na jednu oblast (pozornost, zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotoriku atd.), postupně se zvyšuje jejich obtížnost.Úkoly jsou vytvořeny tak, aby děti bavily.

Součástí programu je úvodní a závěrečná orientační speciálně pedagogická diagnostika.

Program HYPO rozvíjí

  • Pozornost
  • Psychomotorické tempo
  • Krátkodobou paměť
  • Vizuomotorickou koordinaci
  • Zrakové a sluchové vnímání
  • Logické myšlení
  • Řeč
  • Početní představy
  • Prostorovou orientaci a představivost aj.