Vysoce individualizované poradenství pro děti kombinující speciálně - pedagogické přístupy spolu s terapií inhibice primárních reflexů
u Vás doma.

Co Vám jako speciální pedagog mohu nabídnout ?

Každé dítě v běžném životě naráží na různé překážky, které mohou významně ovlivnit kvalitu nejen školního života a celkový přístup dítěte ke vzdělávání a svému okolí. Původcem těchto problémů mohou být přetrvávající primární reflexy ( NVS ).
Díky jejich inhibici - pomocí speciálně sestaveného cvičení - mohu dětem pomoci tyto překážky, které souvisí například s ADHD, logopedickými problémy, jemnou a hrubou motorikou,se sociálními dovednostmi, psychickou labilitou, atd., překonávat.
Mohu s dětmi pracovat na rozvoji a stimulaci kognitivních i dílčích funkcí tak, aby dokázaly co nejlépe přijímat nové informace a využívaly je v plné míře takovým tempem, které je jim vlastní a příjemné. Naučím je pracovat s chybou, umět se lépe soustředit, zapracujeme na rozšíření slovní zásoby a celkově posílíme komunikační dovednosti a poznávací schopnosti.
Díky komplexnímu individuálnímu přístupu a s využitím nabízených programů a terapií můžeme pracovat na odstranění možných příčin současné nebo případné budoucí školní neúspěšnosti.

Jmenuji se Petra Ibrahimová

Dovolte mi se krátce představit.

Vystudovala jsem vysokoškolský obor speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky, speciální pedagogiky, etopedie a psychologie.
Jsem certifikovaným lektorem vyškoleným v akreditovaném kurzu k metodice D.B.Elkonina, Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, Neuro-vývojové stimulace, programu Kupoz, Kuprev a dalších.

Aby se děti při práci se mnou cítily uvolněně a bez zbytečného stresu z cizího prostředí, přijedu za nimi k Vám domů nebo kamkoliv, kde se jim líbí. Práce s dětmi je pro mne zdrojem radosti a pocitu smysluplného naplnění. Souzním s přístupem, který druhým dává dostatek prostoru a respektuje jejich jedinečnost. Při komunikaci s dětmi se snažím o vytvoření harmonického prostředí.

„Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivějších okolností zůstaly dřímat.“

— Quintus Horatius Flaccus