Metoda instrumentálního uvědomování

Program rozvoje osobnosti pro děti od 3 let až do dospělosti 

O metodě

Metoda, která akceleruje naše myšlení, zvýší efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce, má motto:

            „Nechte mě chvilku… , já si to rozmyslím.“

 

Reuven Feuerstein, izraelský profesor a celosvětově uznávaný psycholog, se snažil dokázat, že inteligenci je možno rozvíjet po celý život. Vytvořil metodu zvanou FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování (Feuersteinś Instrumental Enrichment). Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování je mezinárodně uznávaná metoda  používaná k nápravě obtíží v učení, rozvíjení poznání a myšlení. Za složitým názvem se skrývají instrumenty – pracovní listy, které se skládají z mnoha typů úkolů. Úlohy podněcují myšlení studenta a učí jej efektivnímu procesu logického myšlení, uvědomování si důležitosti dobře zvolené  strategie, sdílení postupů při řešení úkolů, učení se z vlastních chyb. Provokuje k přemýšlení a poznávání. Samotná práce na výsledcích v instrumentech ale není cílem. To, co žáka obohacuje na základě působení lektora, jsou vlastně zkušenosti zprostředkovaného učení. 

Pro koho je metoda určena

S metodou MIU je doporučeno začít pracovat už s dětmi od 3 let, je vhodná pro dospívající, dospělé i seniory. Horní věková hranice neexistuje. Metoda je vhodná jak pro děti s různými těžkostmi v učení a chování, s Downovým syndromem, mentálním postižením, s následky traumatického poškození mozku, ale stejně tak pro ty nadprůměrně nadané. Díky metodě rozvíjíme zejména schopnost soustředění, vytváření pracovních strategií, práci s chybou a vyjadřovací a komunikační dovednosti. Pracujeme na posílení schopnosti organizace času a práce, zvýšení efektivity při řešení každodenních úkolů a situací, pocitu sebedůvěry, snížení impulzivity a chybovosti a spoustě dalšího.

Pracuje se s instrumenty -pracovními listy, tužkou a gumou, individuálně nebo skupinově.