Program KUPOZ

Program rozvoje pozornosti pro děti 8 – 12 let

O programu

Princip programu je založen na společné práci rodiče s dítětem.

Program se snaží hravou formou podpořit  rozvoj dítěte v oblasti pozornosti, zrakové a sluchové percepce, jeho vytrvalost, sebevědomí, odolnost vůči stresu a další vlastnosti psychiky, uplatňující  se při práci ve škole i jinde.

Dítě provádí každý den v týdnu ( 15 týdnů ) po dobu maximálně 20 minut tři až čtyři cvičení. Ta jsou zaměřena na oblasti sluchového a zrakového rozlišování, dále pak na pojmové myšlení, na komunikační dovednost, slovní zásobu, pozornost, jemnou motoriku, vizuomotoriku, schopnost pracovat v časovém stresu, vytrvalost, paměť atd. Úkoly z výše uvedených oblastí se každý den opakuje se stoupající obtížností. 

Další navazující lekce procvičuje stejnou oblast, ale jiným typem úkolu. Některé úkoly jsou časově limitované. Daná časová dotace poskytuje dítěti kontrolu vlastního výkonu, ukazuje, jak se jeho tempo zlepšilo. V neposlední řadě odstraňuje strach z časově limitovaných úkolů. Mnohdy se tato obava objevuje zejména v souvislosti se školními činnostmi, kde se nebere ohled na individuální pracovní tempo dítěte. Program KUPOZ pomáhá dítěti zvykat si na časový limit v situacích, které ho neohrožují.

Těžiště celého programu je v domácí práci dítěte spolu s rodičem. Po dobu 15 týdnů pracuje dítě s jedním z rodičů denně na zadaných úkolech. Jednou za měsíc se spolu uvidíme a zjistíme, jak se vám společně v programu vede. Předám Vám, spolu s instruktáží, materiály na další období. Dítě má možnost pochlubit se  prvními úspěchy a dojmy, což může posílit jeho další motivaci.

Oba dva – rodič i dítě – se učí efektivní spolupráci.

 Za úspěch považujeme, když dítě zadané úkoly provede. Správnost provedení již není tak důležitá. Tento program, mimo všeprostupující trénink pozornosti, také záměrně rozvíjí vyjadřovací schopnosti a posiluje sociální cítění, upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem a vnáší do života rodiny a dítěte pravidelný řád.

Dosažené výsledky

  • Zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti
  • Zlepšení vztahů a komunikace mezi rodiči a dítětem
  • Schopnost pravidelné práce
  • Zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
  • Zvýšení sebevědomí
  • Zmírnění dopadu časového stresu, celkové zlepšení při školní práci
  • Zlepšení sluchové a zrakové percepce
  • Zlepšení pojmového myšlení a organizačních schopností
  • Celkově lepší kvalita života celé rodiny

Pro koho je program určen

Program je vhodný pro děti od 8 do cca 12 let.

Lze ho využít u dětí s různými obtížemi ( s poruchami učení, s problémy s pozorností, s obtížemi v oblasti emocí a chování, ADD, ADHD, PAS, logopedické obtíže, pomalejší psychomotorické tempo a jiné ) .