Ceník
Na každou konzultaci, diagnostiku, terapii či lekci za vámi přijedu k vám domů nebo kamkoliv, kde se Vaše dítě cítí příjemně.

Úvodní konzultace

 Na našem prvním setkání si řekneme, co ode mne očekáváte, seznámíte mne s výzvami, kterým čelí Vaše dítě a já Vám navrhnu teoretický plán podpory sestavený na základě jeho potřeb. Pokud se sami rovnou rozhodnete pro některou z nabízených terapií či programů ( například na základě doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny nebo SPC ), úvodní konzultace není nutná.

Cena 1500 Kč

Pro klienty v životně znevýhodněné situaci je cena dohodou.

Vstupní konzultace a diagnostika
Pro předškolní děti a rané školáky

Zahrnuje podrobnou vstupní konzultaci, diagnostiku přetrvávajících primárních reflexů a orientační diagnostiku školní zralosti nebo test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky ( podle věku dítěte ), následná konzultace s rodiči.

 Sestavení individuálního plánu podpory podle potřeb dítěte.

Cena  3900 kč ( cca. 3 – 4 hod. )

Neuro - vývojová stimulace ( NVS )

Program odstranění přetrvávajících primárních reflexů pro děti od 4 let

Zahrnuje podrobnou vstupní konzultaci s rodiči a diagnostickou práci s dítětem.

Sestavení individuálního plánu podpory.

Cena 2900,- Kč / cca. 2 hod.

Konzultace v intervalu 1x za měsíc nebo dle potřeby.

Cena  1500 Kč 

EDASTIM - z předškoláka školákem

Individuální příprava na 1.třídu

10 týdenní individuální  ucelený program rozvoje předškoláka  vyrovnávající vývojové nerovnoměrnosti / poskytující komplexní pedagogickou intervenci  podle aktuálních potřeb dítěte.

 

Cena 9 500 kč ( 10 lekcí / 45 min. )

Canisterapie

Léčebný kontakt psa a člověka

Individuální, na míru připravený program pro jednotlivce / MŠ / ZŠ.

Terapie 1 nebo 2 krát týdně / měsíčně / jinak podle potřeb klienta.

Cena po dohodě podle rozsahu terapie.

 

Metoda instrumentálního uvědomování

Program rozvoje umění učit se pro děti a dospělé

Délka programu je  individuální / lekce 1 nebo 2 týdně.

Cena 950 Kč / lekce 45 min.

( plus sada materiálů od 150 Kč )

Elkoninova metoda rozvoje jazykových schopností

Program přípravy na čtení pro předškoláky a rané školáky

Délka programu  je individuální  (lekce mohou být i  2x týdně ).

Cena 950 Kč / 45 min.

( plus sada materiálů 330 Kč )

 

Kupoz

Program rozvoje pozornosti pro děti od 8 do 12 let

Délka programu  15 týdnů ( 15 lekcí ).

Úvodní konzultace ( předání materiálů a zaškolení v práci s programem ).

Cena 3500 Kč 

Kuprev

Unikátní, komplexně rozvíjející program pro děti od 4 do 8let

Délka programu 15 týdnů ( 15 lekcí ).

Úvodní konzultace ( předání materiálů a zaškolení v práci s programem). 

Cena 3500 Kč

Hypo

Hyperaktivita, Hypoaktivita, Pozornost
Pro děti od 5 do 8 let

Délka programu 12 týdnů.

Úvodní a závěrečná diagnostika.

Úvodní konzultace ( předání materiálů a zaškolení v práci s programem). 

 

Cena 4500 kč

Ropratem

Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa předškoláků, školáků, studentů i dospělých

Délka programu 12 týdnů.

Úvodní konzultace ( předání materiálů a zaškolení v práci s programem ) 

Cena 3500 Kč za celý program.

Informace ohledně ceníku a platby *

Ceník je platný od března 2024 do března 2025.

Pokud za Vámi jedu mimo Prahu ( 1 až 10 ), k ceně si účtuji cestovné 6 kč / km.

V případě osobního setkání můžete platbu uhradit v hotovosti nebo převodem na účet formou okamžité platby ( ČSOB 134197072/0300 ). V případě online lekce probíhá platba převodem na účet. Pokud potřebujete sjednaný termín zrušit či změnit, učiňte tak prosím co nejdříve, nejméně však 24 hodin předem. Jen tak mohu termín nabídnout dalšímu čekajícímu zájemci.  Zrušíte – li termín méně než 24 hodin před plánovaným setkáním nebo se na něj nedostavíte, hradíte částku v plné výši. Naše další spolupráce může pokračovat až po uhrazení platby.

V případě, že klient  platbu za neuskutečněnou lekci, terapii atd.  neuhradí nebo setkání zruší několikrát po sobě případně několikrát v krátkém časovém období, může být z mé strany ukončena spolupráce.