SENZORICKÁ STIMULACE

Senzorická stimulace

Podpůrné působení na dítě

O senzorické stimulaci

Pod pojmem senzorická stimulace rozumíme stimulaci jednotlivých lidských smyslů – zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti. Smyslová (senzorická) stimulace je důležitou součástí podpůrného působení na dítě. Existuje totiž silný vztah mezi motorikou a smyslovým vnímáním. Smyslové vnímání je nezbytné pro správnou pohybovou funkci těla. K tomu, aby smyslové vnímání fungovalo efektivně, je zapotřebí koordinovaného pohybu svalů. Oba systémy jsou vzájemně propojeny a zpětnovazebně se ovlivňují. Smyslové vnímání a motorika je bránou k psychickým funkcím (emocím, myšlení, učení atd.) a psychika zpětně ovlivňuje kvalitu smyslového vnímání a naší motoriky. Efektivní práce s motorikou nám umožní kvalitní smyslové vnímání, dobré smyslové vnímání je základem kvalitních motorických funkcí. Práce se smyslovým vnímáním a motorikou pozitivně ovlivňuje psychické funkce.

Proč je důležité stimulovat smysly ?

Aby se děti mohly učit efektivně, měly by se dobře cítit ve vlastním těle. Potřebují, aby jejich mozek správně hodnotil přicházející informace ze smyslů.
Se specifickými poruchami učení, ADHD, poruchami autistického spektra (PAS), se zhoršenou komunikační schopností a dalšími obtížemi, se v naprosté většině případů pojí i nepřesné zpracování smyslových podnětů (porucha senzorického zpracování se může vyskytnout také izolovaně, bez přítomnosti jiné oficiální diagnózy) .
Jedná se o potíže, které nemají příčinu ve znatelném narušení centrální nervové soustavy. V případě přetrvávání primárních reflexů ( zejména Morova reflexu ) jsou poruchy zpracování smyslových signálů přítomné vždy.

Jaké potíže se v tomto případě u dětí objevují?

 • Nepřiměřeně intenzivní reakce na podněty a agresivní chování
 • Motorická neobratnost
 • Rychlý nástup únavy a podráždění nebo naopak apatie v rušném prostředí
 • Neschopnost udržet pozornost v rušném prostředí
 • Vizuální stres ( dítěti vadí např. kontrast černých písmen na bílém papíře )
 • Psychomotorický neklid ( dítě nevydrží v klidu )
 • Odmítání nebo naopak přehnané vyhledávání fyzického kontaktu
 • Nepřiměřené reakce na podněty
 • Potíže s řečí
 • Špatná rovnováha a koordinace těla, potíže s grafomotorikou
 • Přecitlivělost na některé textury, povrchy apod.
 • Problémy s jídlem (vyhýbání se novým potravinám, nepřiměřená vybíravost v potravinách)
 • Přecitlivělost na pachy