Certifikované pracoviště Institutu Neuro - vývojové terapie a stimulace

Neuro – vývojová stimulace

 Program odstranění primárních reflexů pro děti od 4 let

O programu

Jednou z příčin různých poruch učení a chování dětí, logopedických vad, problémů s jemnou i hrubou motorikou nebo například extrémní psychickou labilitou, atd. může být nedostatečné potlačení primárních reflexů. 
Primární reflexy pomáhají dítěti při porodu a v prvních měsících života. Postupně se integrují do posturálních reflexů, díky kterým dítě začíná získávat kontrolu nad pohyby svého těla, rovnováhou, držením těla, koordinací a celkovou fyzickou a emoční pohodou. Pokud se stane, že primární reflexy nejsou během této doby potlačeny, zůstávají v těle „aktivní“. To může dítěti působit problémy při učení, pozornosti, kontrole impulzivity, chování, komunikaci, hrubé i jemné motorice apod. 
 

Přetrvávající primární reflexy mohou vyvolat vnější projevy, které se podobají projevům různých poruch učení nebo chování. 

Je proto docela možné, že dítě, které je považováno za dyslektika nebo dítě s poruchou pozornosti, vykazuje symptomy, jejichž příčina je možná v přetrvávání primárních reflexů. Odstraněním primárních reflexů odstraníme i symptomy, a tedy i problém dítěte. 

Jak vše probíhá?

Před zahájením Neuro – vývojové stimulace se seznámím s anamnézou dítěte a provedu diagnostiku přetrvávajících primárních reflexů. Vstupní vyšetření trvá cca. 2 hodiny. Na základě diagnostiky Vás seznámím s konkrétním cvičebním plánem, podle kterého s dítětem doma cvičíte – všechny cviky Vám předvedu, dítě si je vyzkouší pod mým dohledem. 

Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte. Program je rozdělen do 30 týdnů, je ho ale možné cvičit i déle. Cviky se dělají každý školní den a je nutné je dělat v určitém pořadí. Cvičení trvá asi 10-15 minut. Díky pravidelnému cvičení dochází k odstranění přetrvávajících primárních reflexů, které mohou způsobovat řadu obtíží – např. poruchy učení, ADHD, logopedické vady, dyspraxii a další. 

Jednou za měsíc nebo jinak ( po domluvě podle potřeby Vás a dítěte ) se setkáváme na konzultaci, při které sleduji, jak dítě cvik zvládá a naučím Vás další sérii cviků.

Díky  Neuro – vývojové stimulaci zlepšíme : spojení mezi mozkem a tělem, spojení mezi jednotlivými centry v mozku, spojení mezi oběma mozkovými hemisférami – a tak umožníme dítěti zmírnit nebo odstranit problémy s učením, soustředěním, chováním a využít tak naplno jeho přirozený potenciál.

Pro koho je program určen

 • Pro všechny děti jako prevence – zlepšení držení těla, zpevnění hlubokých svalů trupu, protažení, atd. 
 • Pro děti s ADHD
 • Pro děti s PAS
 • Pro děti s problémy s držením těla
 • Pro děti s extrémní psychickou labilitou
 • Pro děti s přecitlivělostí na světlo a / nebo zvuky
 • Pro děti s problémy naučit se číst a / nebo psát
 • Pro děti s problémy s koordinací 
 • Pro děti s problémy s řečí a artikulací
 • Pro děti s problémy soustředit se
 • Pro děti s problémy s jemnou motorikou
 • Pro děti s problémy s  hrubou motorikou
 • a další