Jmenuji se Petra Ibrahimová
jsem speciální pedagog, terapeut a lektor poskytující své služby v prostředí Vašeho domova.

Dovolte mi říct Vám něco o sobě. Vystudovala jsem vysokoškolský obor Speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky, speciální pedagogiky, etopedie a psychologie. Státní zkoušku mám také z anglického jazyka. Své vzdělání dále rozšiřuji a nyní studuji magisterský obor Pedagogika se specializací  Diagnostika a pedagogická terapie. Kromě toho se průběžně účastním  tématických seminářů a školení.

Jsem certifikovaným lektorem vyškoleným v kurzech a seminářích akreditovaných MŠMT  k prohlubování odborné kvalifikace –

Neuro – vývojová stimulace ( PhDr.Marja Volemanová,Ph.D.)

Rozvoj jazykových schopností dle D.B.Elkonina ( Univerzita Karlova )

Metoda MIU ( ATC metod pro osobní rozvoj)

Kupoz / Kuprev ( Mgr.Barbora Krankusová )

HYPO ( PhDr.et Mgr.Zdenka Michalová,Ph.D. )

ROPRATEM ( Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Žeňková )

 Lezení – základ grafomotoriky ( Mudr.Věra Kleplová)

 Rozvoj řeči a fonologického uvědomování / Rozvoj grafomotoriky ( Mgr. Jiřina Bednářová )

Prevence specifických poruch učení a chování na počátku školní docházky ( PhDr. Kamila Balharová )

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku (Mgr.Jiřina Bednářová )

Diagnostika školní připravenosti (Mgr. Jiřina Bednářová )

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky ( PaedDr. Daniela Švancarová )

Řeč a problematika komunikace u osob s PAS ( NAUTIS – PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. )

Rodina a dítě s PAS – průřez terapeutickou praxí ( NAUTIS – Mgr. Miroslava Pravdová )

Senzomotorická integrace ( Mudr. Martin kučera )

EDASTIM – edukace a stimulace jako podpora školní připravenosti ( Mgr. Jiřina Bednářová )

 

Protože i zvířecí svět má ve speciální pedagogice co nabídnout, spolu s dvouletou fenkou zlatého retrievera Andělkou tvoříme canisterapeutický tým a jsme hrdou součástí Nadačního fondu CANISTERAPIE.

V neposlední řadě jsem maminkou 3 dcer, které jsou pro mne nekonečným zdrojem nejen pedagogické inspirace a výzev.

Velmi ráda se budu věnovat i vašim dětem a pomohu jim na jejich osobní cestě vzděláváním. Práce s dětmi je pro mne zdrojem radosti a pocitu smysluplného naplnění. Souzním s přístupem, který druhým dává dostatek prostoru a respektuje jejich jedinečnost.

Při komunikaci s dětmi se snažím o vytvoření harmonického prostředí. Rozpoznání slabého místa pro mne není cíl, ale naopak začátek možnosti pomoci dítěti podpořit jeho oslabenou oblast tak, aby nemuselo zažívat pocit neúspěchu a selhání.

Speciální učitelka je tady pro Vaše děti . . .

 • od 3 let
 • v předškolním věku nebo s odkladem školní docházky jako součást přípravy na 1.třídu
 • za účelem stimulace a prevence poruch učení a chování
 • jako prostředek osobního rozvoje ( rozvoj pozornosti, vnitřní motivace a sebedůvěry, dovednost pracovat s chybou, používání efektivních strategií při řešení problému, rozvoj emoční inteligence, organizace a plánování )
 • pro děti z cizojazyčného prostředí ( posílení jazykového citu )
 • pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
 • pro děti s neurovývojovými poruchami ( PAS, porucha intelektu, porucha komunikace ( těžkosti ve vývoji řeči), ADHD/ADD, specifické poruchy učení, porucha motoriky )
 • pro školní děti, které jsou slabé ve čtení v prvních letech školní docházky
 • pro děti s těžkostmi v sociální oblasti
 • pro nadané děti
 • a další 

+420 602 552 839

info@specialniucitelka.cz