Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší.

Canisterapie

Jedná se o léčebnou terapii za pomoci psů (canis latinsky znamená pes). Canisterapie je metoda, která je podpůrnou součástí celkové péče o člověka,využívá pozitivní vliv psa na zdraví, čímž pomáhá zlepšit kvalitu života jedince. Zejména u dětí je kontakt se zvířetem velice účinný – pes se stává jejich kamarádem, a proto se děti péči nebrání, spolupracují a pozitivní léčebné výsledky se dostavují.
Například v logopedii. Pes rozumí jen přesnému povelu a tak má dítě velkou motivaci vyslovovat správně. Když pes na povel donese hračku nebo si sedne, dítě rovnou vidí efekt svých slov. Díky pejskovi můžeme dětem názorně přiblížit péči o druhé nebo například jak se chovat k ostatním. Někdy děti pejskovi řeknou věci, se kterými by se dospělému nikdy nesvěřily. 

Typy Canisterapie

  • AAA – aktivity za pomoci psů (společenská činnost)

    Přirozený kontakt člověka a zvířete zaměřený na zlepšení kvality života klienta, nebo přirozený rozvoj jeho sociálních dovedností. (návštěvy v zařízení např. u seniorů)

  • AAT – terapie za pomoci psů

    Podpůrná rehabilitační metoda, cílený kontakt člověka a zvířete, zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta.

  • AACR – krizová intervence za pomoci psů

    Přirozený kontakt zvířete a člověka, který se ocitl v krizovém prostředí, zaměřený na odbourání stresu a celkové zlepšení psychického či fyzického stavu klienta.

Na co vše může být Canisterapie zaměřena

Činnosti a aktivity z praxe

Veškeré aktivity jsou zaměřeny podle typu klienta například na vyvolání pocitu radosti, zklidnění, zvýšení soustředěnosti, ztrátu pocitu strachu ze psů, snížení agresivity, rozvoj hrubé a jemné motoriky, zlepšení ochoty komunikovat, logopedickou prevenci,….

Canisterapie je vhodnou součástí pro zlepšení

Neuro-vývojových poruch ( ADHD,ADD,PAS,poruch učení ...)

Udržení pozornosti, nácvik hrubé i jemné motoriky, uvolňování spasmů, rozvoj fantazie, komunikativnosti, slovní zásoby, zvyšování sebejistoty, pocit ochrany a jistoty, možnost relaxace (polohování).

Tělesného postižení

Motivace k rehabilitaci, zdroj obohacení a zpestření života, zlepšení komunikace s okolím, prolamování bariér osamělosti, odvedení pozornosti od vlastních potíží, zvýšení pocitu bezpečí.

Smyslového poškození

Nevidomí (nezávislost, pocit bezpečí, lepší komunikace, zvýšení sebevědomí). Neslyšící (zvyšování nezávislosti, soběstačnosti a sebedůvěry). S poškozením čichu (zvýšení pocitu bezpečí). S poškozením hlasu (zlepšení komunikace).

V logopedii

Pro nácvik správné výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, usměrňování rychlosti řeči.

V geriatrii

Nahrazení fyzického kontaktu mezi lidmi, zvyšuje pocit bezpečí, zmírňuje pocit osamění, zlepšuje komunikaci s okolím, vytrhne z nostalgie a deprese, podněcuje k rehabilitaci, fyzioterapii, má pozitivní vliv na zklidnění a tím omezuje užívání antidepresiv, sedativ a hypnotik.

Epilepsie

Uklidňující faktor, pocit bezpečí, svobody a volnosti, využití při rehabilitaci, možnost rozpoznání blížícího se záchvatu a varování.

U psychických a psychiatrických onemocnění

Zvyšování komunikace, odvrací pozornost od pacientových potíží, napomáhá resocializaci pacienta, snižuje apatii, pasivitu a otupění, pomáhá při léčbě drogových závislostí, pomáhá při léčbě týraných a zneužívaných dětí.

Polohování

Jedná se o individuální terapii, která je založena na přímém kontaktu klienta a psů.