Certified workplace of the Institute of Neuro-Developmental Therapy and Stimulation

Neuro-Developmental Stimulation

 Program for the elimination of primary reflexes for children aged 4 and above

About the program

One of the causes of various children's learning and behavioral disorders, speech impediments, issues with fine and gross motor skills, or extreme emotional instability, etc., may be the insufficient suppression of primary reflexes. motorikou nebo například extrémní psychickou labilitou, atd. může být nedostatečné potlačení primárních reflexů. 
Primary reflexes assist the child during birth and in the first months of life. Gradually, they integrate into postural reflexes, allowing the child to gain control over their body movements, balance, body posture, coordination, and overall physical and emotional well-being. If, during this time, primary reflexes are not suppressed, they remain 'active' in the body. This can cause issues for the child in learning, attention, impulse control, behavior, communication, gross and fine motor skills, etc. 
 

Persistent primary reflexes can manifest external symptoms that resemble the manifestations of various learning or behavioral disorders. 

"It is quite possible, therefore, that a child who is considered dyslexic or a child with attention issues may exhibit symptoms whose cause may be attributed to the persistence of primary reflexes. By eliminating primary reflexes, we can also eliminate the symptoms, and thus address the child's issue." 

How does everything proceed?

Před zahájením Neuro – vývojové stimulace se seznámím s anamnézou dítěte a provedu diagnostiku přetrvávajících primárních reflexů. Vstupní vyšetření trvá cca. 2 hodiny. Na základě diagnostiky vás seznámím s konkrétním cvičebním plánem, podle kterého s dítětem doma cvičíte – všechny cviky Vám předvedu, dítě si je vyzkouší pod mým dohledem. 

Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte. Cviky se dělají každý školní den a je nutné je dělat v určitém pořadí. Cvičení trvá asi 10-15 minut. Díky pravidelnému cvičení dochází k odstranění přetrvávajících primárních reflexů a s tím spojených obtíží.

Jednou za měsíc nebo jinak ( po domluvě podle potřeby Vás a dítěte ) se setkáváme na konzultaci, kde kontroluji, jak dítě cvik zvládá a naučím Vás další sérii cviků.

Díky  Neuro – vývojové stimulaci zlepšíme : spojení mezi mozkem a tělem, spojení mezi jednotlivými centry v mozku, spojení mezi oběma mozkovými hemisférami – a tak umožníme dítěti  využít tak naplno jeho přirozený potenciál.

Who is the program designed for?

 • For all children as a prevention – improvement of body posture, strengthening of deep trunk muscles, stretching, etc. 
 • For children with ADHD
 • For children with Autism Spectrum Disorder (ASD)
 • For children with body posture issues
 • For children with extreme emotional instability
 • For children with sensitivity to light and/or sounds
 • For children with learning difficulties ( reading and/or writing)
 • For children with coordination problems 
 • For children with speech and articulation problems
 • For children with concentration problems
 • For children with fine motor skill problems
 • For children with gross motor skill problems
 • and others