Jmenuji se Petra Ibrahimovájsem speciální pedagog a canisterapeut. 

Dovolte mi říct Vám něco o sobě.

Vystudovala jsem vysokoškolský obor speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z pedagogiky, speciální pedagogiky, etopedie a psychologie. Ve vysokoškolském studiu dále pokračuji a nyní studuji magisterský obor pedagogika se specializací diagnostika a pedagogická terapie.
Jsem certifikovaným lektorem vyškoleným v akreditovaných kurzech MŠMT k prohlubování odborné kvalifikace – v metodice D.B.Elkonina,  Feuersteinově metodě instrumentálního obohacováníNeuro-vývojové stimulaci, intervenčních, stimulačních a komplexně rozvíjejících programech Kupoz, Kuprevjemnou i hrubou motoriku stimulující metodice Mudr.Věry Kleplové, Rozvoji řeči a fonologického uvědomování ( čtenářská pregramotnost ),v metodice Prevence specifických poruch učení a chování na počátku školní docházky, Diagnostice a rozvoji schopností dítěte předškolního věku, Diagnostice školní připravenosti, atd

Protože i zvířecí svět má ve speciální pedagogice co nabídnout, spolu s dvouletou fenkou zlatého retrievera Andělkou tvoříme canisterapeutický tým a jsme hrdou součástí Nadačního fondu CANISTERAPIE.

V neposlední řadě jsem maminkou 3 dcer, které jsou pro mne nekonečným zdrojem nejen pedagogické inspirace a výzev.
Velmi ráda se budu věnovat i vašim dětem a pomohu jim na jejich osobní cestě vzdělávánímPráce s dětmi je pro mne zdrojem radosti a pocitu smysluplného naplnění. Souzním s přístupem, který druhým dává dostatek prostoru a respektuje jejich jedinečnost.
Při komunikaci s dětmi se snažím o vytvoření harmonického prostředí. Hledání diagnózy pro mne není cíl, ale naopak začátek možnosti pomoci dítěti podpořit jeho oslabenou oblast tak, aby nemuselo zažívat pocit neúspěchu a selhání.

 
Dovolte mi představit Vám ještě jednu moji velkou lásku. Tím je fotografování – www.petraibrahim.cz 

Speciální učitelka je tady pro vaše děti . . .

 • od 4 let
 • v předškolním věku nebo s odkladem školní docházky
 • ve školním věku
 • za účelem stimulace a prevence poruch učení
 • jako prostředek osobního rozvoje ( rozvoj pozornosti, vnitřní motivace a sebedůvěry, dovednost pracovat s chybou, používání efektivních strategií při řešení problému, rozvoj emoční inteligence, organizace a plánování)
 • pro děti z cizojazyčného prostředí ( posílení jazykového citu )
 • pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
 • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
 • pro děti se specifickými poruchami učení a chování
 • pro školní děti, které jsou slabé ve čtení v prvních letech školní docházky
 • pro nadané děti

+420 602 552 839

info@specialniucitelka.cz